بوسترکار

شرح عملکرد سیستم CIP فسمت دوم

 

 

 

 

 

یک چرخه ی معمولی CIP شامل مراحل زیر می باشد:

* شستشوی اولیه توسط WFI (آب مقطر)(water for injection) و یا PW (purified water)  که  به منظور  خیس کردن  سطح داخلی تانک و از بین بردن باقیمانده ی مواد انجام می شود.

*  فلاش کردن محلول سود سوز آور به داخل مجرا ها. سود سوز آور محلول اصلی مورد استفاده در تمیزکاری می باشد.